Přejít k obsahu


Definice spekter zrychlení a zadání pro vibrační testy

Citace:
BYRTUS, M., SIROVÝ, M. Definice spekter zrychlení a zadání pro vibrační testy. Západočeská univerzita v Plzni, 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Spectra definition and seismic test assigment
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Miroslav Byrtus Ph.D. , Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Martin Sirový Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato zpráva uvádí definice lineárních spekter zrychlení a jejich průběhy. Uvedené údaje slouží jako podklad pro specifikaci požadavků na provedení vibračních testů, jejichž výsledky budou využity pro validaci výpočtů seizmické odolnosti různých zařízení v rámci řešení projektu CANUT.
Abstrakt EN: The report presents defition of linear spectra of acceleration and their typical shapes. Presented data serve as a background for specification of demands leading to vibration tests realization. The results of vibration tests will be used for validation of calculations regarding seismic adequacy of different equipment within the project CANUT.
Klíčová slova

Zpět

Patička