Přejít k obsahu


Evropská tematická síť vizuální gramotnosti (ENViL)15

Citace:
UHL SKŘIVANOVÁ, V. Evropská tematická síť vizuální gramotnosti (ENViL)15. In Současný stav a perspektivy výtvarné výchovy : Reflexe kurikulárních dokumentů pro všeobecné vzdělávání.. Olomouc: Česká sekce INSEA, 2016. s. 69-76, 221-222. ISBN: 978-80-904268-1-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Česká sekce INSEA
Autoři: PhDr. Věra Uhl Skřivanová Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek přináší i nformace o Evropské tematické síti vizuální gramotnosti (ENViL), která byla založena v r. 2010 jako nové mezinárodní sdružení výtvarných pedagogů. Od r. 2013 se stalo hlavním cílem této sítě navrhnout prototyp Společného evropského referenčního rámce vizuální gramotnosti.
Klíčová slova

Zpět

Patička