Přejít k obsahu


Analysis of the hard turning of AISI H13 steel with ceramic tools based on tool geometry: surface roughness, tool wear and their relation

Citace:
FERREIRA, R., ŘEHOŘ, J., LAURO, C. H., CAROU, D., DAVIM, J. P. Analysis of the hard turning of AISI H13 steel with ceramic tools based on tool geometry: surface roughness, tool wear and their relation. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 2016, roč. 38, č. 8, s. 2413-2420. ISSN: 1678-5878
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Analysis of the hard turning of AISI H13 steel with ceramic tools based on tool geometry: surface roughness, tool wear and their relation
Rok vydání: 2016
Autoři: Ricardo Ferreira , Doc. Ing. Jan Řehoř Ph.D. , C. H. Lauro , Diego Carou , J. P. Davim
Abstrakt CZ: V dnešní době je soustružení tvrdých materiálů jedním z nejdůležitějších procesů pro průmysl i výzkumníky při náhradě tradičního broušení. Tato studie ukazuje experimentální výzkum soustružení oceli AI SI H13 keramickými nástroji: konvenčními a s wiper geometrií. Wiper geometrie má za hlavní cíl získat hladší povrch po procesu obrábění. Testy soustružení byly provedeny pro vyhodnocení vývoje drsnosti povrchu a opotřebení nástroje a vlivu opotřebení hřbetu na drsnost povrchu. O něco lepší výkon nástrojů s wiper geometrií byl pozorován při opotřebení hřbetu, přičemž nebyl pozorován žádný jasný trend při analýze drsnosti povrchu. Ve většině případů nástroje s wiper geometrií zajišťovaly lepší drsnost povrchu než běžné nástroje, to ale neplatí pro všechny případy. Kromě toho rozdíl v získaných výsledcích se značně liší v závislosti na délce obrábění. Celkově nebyl nalezen žádný jasný vztah mezi opotřebením hřbetu a drsností povrchu.
Abstrakt EN: Nowadays, hard turning is one of the most important processes for both industry and researchers to substitute traditional grinding operations. The present study shows an experimental investigation on the turning of AISI H13 steel with ceramic tools: conventional and wiper. Wiper geometry has as main objective obtained a smoother surface after the cutting process. Turning tests were performed to evaluate the evolution of the surface roughness and tool wear; and the influence of the flank wear on the surface roughness. A slightly better performance of wiper tools was observed for the flank wear, while no clear trend was observed when analysing the surface roughness. In most of the cases, wiper tools provided better surface roughness than conventional tools but not for all the cases. In addition, the difference in the obtained results varied widely depending on the machining length. Finally, no clear relation was found between the flank wear and the surface roughness. © 2016, The Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering.
Klíčová slova

Zpět

Patička