Přejít k obsahu


Modelování a numerické simulace proudění stlačitelné tekutiny ve štěrbinách odlehčených regulačních ventilů V. - stanovení závislostí průtokového součinitele na tlakovém poměru

Citace:
VIMMR, J., BUBLÍK, O. Modelování a numerické simulace proudění stlačitelné tekutiny ve štěrbinách odlehčených regulačních ventilů V. - stanovení závislostí průtokového součinitele na tlakovém poměru. Doosan Škoda Power s.r.o. (dříve Škoda Power s.r.o.; dříve Škoda Power a.s. Škoda Energo, s.r.o.), 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Modelling and numerical simulation of compressible fluid flow in narrow gaps of lightweight control valves V. - determination of dependence of the flow rate coefficient on pressure ratio
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Doosan Škoda Power s.r.o. (dříve Škoda Power s.r.o.; dříve Škoda Power a.s. Škoda Energo, s.r.o.)
Autoři: Doc. Ing. Jan Vimmr Ph.D. , Ing. Ondřej Bublík Ph.D.
Abstrakt CZ: Souhrnná výzkumná zpráva obsahuje kompletní informaci o realizaci smluvního výzkumu prováděného pro společnost Doosan Škoda Power s.r.o. v oblasti modelování a numerických simulací proudění stlačitelné vazké tekutiny ve štěrbinách odlehčených regulačních ventilů za rok 2016. Cílem bylo pomocí vlastního vyvíjeného softwaru založeného na nespojité Galerkinově metodě konečných prvků stanovit hodnoty průtokového součinitele průtočné části odlehčeného regulačního ventilu a ze získaných numerických výsledků navrhnout novou funkční závislost průtokového součinitele, která se bude používat pro odhad průtoku štěrbinami odlehčených regulačních ventilů parních turbín.
Abstrakt EN: The summary research report contains information pertaining to the contractual research carried out for the company Doosan Škoda Power Ltd. and oriented towards the modelling and numerical simulation of compressible fluid flow in gaps of steam turbine lightweight control valves. In the year 2016, the main objective was to determine values of the flow rate coefficient in the lightweight control valves by applying in-house software based on the discontinuous Galerkin finite element method. The obtained numerical results were then used for the derivation of a new functional dependency of the flow rate coefficient, which will be used for the estimation of flow rates in gaps of steam turbine lightweight control valves.
Klíčová slova

Zpět

Patička