Přejít k obsahu


Návrh a vývoj algoritmu a výpočetního jádra pro aerodynamický výpočet proudového pole v lopatkové kaskádě v prostředí JAVA

Citace:
VIMMR, J., BUBLÍK, O., PECKA, A. Návrh a vývoj algoritmu a výpočetního jádra pro aerodynamický výpočet proudového pole v lopatkové kaskádě v prostředí JAVA. Ardat Systems s.r.o., 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Design and development of a computational algorithm and kernel for solving aerodynamic problems of blade cascade in Java
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Ardat Systems s.r.o.
Autoři: Doc. Ing. Jan Vimmr Ph.D. , Ing. Ondřej Bublík Ph.D. , Mgr. Aleš Pecka M.Sc.
Abstrakt CZ: Souhrnná výzkumná zpráva obsahuje kompletní informaci o realizaci smluvního výzkumu prováděného pro společnost Ardat Systems s.r.o. v oblasti návrhu a vývoje algoritmu a výpočetního jádra aplikace pro výpočet proudového pole v lopatkové kaskádě v prostředí JAVA. Výpočetní jádro umožňuje na základě vstupních dat rychle vypočítat 2D proudové pole v kaskádě lopatek. Pro prostorovou diskretizaci byla použita nespojitá Galerkinova metoda.
Abstrakt EN: The summary research report contains information pertaining to the contractual research carried out for the company Ardat Systems Ltd. and oriented towards the design and development of a computational algorithm and kernel for solving aerodynamic problems of blade cascade in Java. On the basis of input data, the computational kernel is able to efficiently compute a 2D flow field within the blade cascade. The space discretisation is carried out using the discontinuous Galerkin method.
Klíčová slova

Zpět

Patička