Přejít k obsahu


Základy statistiky a pravděpodobnosti

Citace:
MIČUDOVÁ, K., GANGUR, M., ŘÍHOVÁ, P., SVOBODA, M. Základy statistiky a pravděpodobnosti. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016, 225 s. ISBN: 978-80-261-0660-9
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Kateřina Mičudová Ph.D. , Doc. RNDr. Mikuláš Gangur Ph.D. , Ing. Pavla Říhová , Ing. Mgr. Milan Svoboda Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem publikace je seznámit čtenáře se základními statistickými analytickými nástroji získávání, zpracování a vyhodnocování datových souborů. Studijní texty doplňují řešené i neřešené příklady. Vytvořené u£čební texty jsou určeny studentům všech forem studia. Studenti kombinované formy studia a studenti CŽV mohou texty využít k samostudiu, studenti v prezenční formě mohou tyto texty použít jako doplněk prezenční výuky.
Klíčová slova

Zpět

Patička