Přejít k obsahu


Micro-contacted self-assembled tungsten oxide nanorods for hydrogen gas sensing

Citace:
HAVIAR, S., CHLUPOVÁ, Š., KÚŠ, P., GILLET, M., MATOLÍN, V., MATOLÍNOVÁ, I. Micro-contacted self-assembled tungsten oxide nanorods for hydrogen gas sensing. INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 2017, roč. 42, č. 2, s. 1344-1352. ISSN: 0360-3199
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Micro-contacted self-assembled tungsten oxide nanorods for hydrogen gas sensing
Rok vydání: 2017
Autoři: RNDr. Stanislav Haviar Ph.D. , Šárka Chlupová , Peter Kúš , Marcel Gillet , Vladimír Matolín , Iva Matolínová
Abstrakt CZ: Na nanotyčkách oxidu wolframu narostlých na slídovém substrátu byly pomocí elektronové litografie připraveny platinové mikrokontakty. Pomocí nich mohla být měřena vodivost sítě nanotyček oxidu wolframu v závislosti na koncentraci vodíku v pracovním plynu. Měření na tomto systému bylo provedeno poprvé. Nanotyčky byly připraveny napařováním v atmosféře z oxidického zdroje. Následně byly sestaveny konduktometrické senzory dvou typů: a) perkolační síť nanotyček, b) sada individuálně kontaktovaných nanotyček WO3. V článku je popsán detailně postup přípravy, je analyzována odezva na různé koncentrace vodíku pro oba typy senzorů. První měření odhalila dobrou odezvu senzoru typu b). Minimální opakovaně detekovaná koncentrace H2 byla 50 ppm.
Abstrakt EN: Electron beam lithography was used to fabricate platinum μ-contacts over tungsten oxide nanorods formed on a mica substrate. This made possible the measurement of sensorial response of these self-assembled tungsten oxide nanorods to hydrogen gas for the first time. The nanorods were prepared by thermal evaporation from an oxide source. Consequently, two types of conductometric sensors were assembled: a) percolating network of nanorods and b) set of individually contacted WO3 nanorods. The preparation procedures are described in detail and the comparison of response of both types of assemblies is given. The first sensorial measurements revealed a good response of the b) type of sensor and the minimum repeatedly detected concentration of H2 was 50 ppm.
Klíčová slova

Zpět

Patička