Přejít k obsahu


Interkulturell, intrakulturell, transkulturell...? Ein Plädoyer für eine angemessene Perspektive bei der Arbeit mit einem belletristischen Text

Citace:
VOLTROVÁ, M. Interkulturell, intrakulturell, transkulturell...? Ein Plädoyer für eine angemessene Perspektive bei der Arbeit mit einem belletristischen Text. In Deutsch an der Grenze. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 185-190. ISBN: 978-80-261-0443-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: ger
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Dr. phil. Michaela Voltrová
Klíčová slova

Zpět

Patička