Přejít k obsahu


Velkostatky a patronátní právo v Československu (1918-1950)

Citace:
ŘEHÁČEK, K. Velkostatky a patronátní právo v Československu (1918-1950). In Archivy, člověk a krajina. Proměny krajiny a životního prostředí v archivních dokumentech. Praha: Česká archivní společnost, 2016. s. 87-105. ISBN: 978-80-88223-00-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Estates and patronage right in Czechoslovakia (1918-1950)
Rok vydání: 2016
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká archivní společnost
Autoři: PhDr. Karel Řeháček
Abstrakt CZ: Stať se zabývá vývojem patronátního práva v českých zemích a jeho zániku po roce 1948. Věnuje se patronátním právům i povinnostem.
Abstrakt EN: The article deals with the development of patronage rights in the Czech Republic and its destruction after 1948. He is patron rights and obligations.
Klíčová slova

Zpět

Patička