Přejít k obsahu


ONE-DIMENSIONAL ELASTO-PLASTIC MATERIAL MODEL WITH DAMAGE FOR A QUICK IDENTIFICATION OF THE MATERIAL PROPERTIES

Citace:
KROUPA, T., SRBOVÁ, H., KLESA, J. ONE-DIMENSIONAL ELASTO-PLASTIC MATERIAL MODEL WITH DAMAGE FOR A QUICK IDENTIFICATION OF THE MATERIAL PROPERTIES. Materiali in Tehnologije, 2017, roč. 51, č. 2, s. 213-218. ISSN: 1580-2949
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: ONE-DIMENSIONAL ELASTO-PLASTIC MATERIAL MODEL WITH DAMAGE FOR A QUICK IDENTIFICATION OF THE MATERIAL PROPERTIES
Rok vydání: 2017
Autoři: Ing. Tomáš Kroupa Ph.D. , Ing. Hana Srbová , Ing. Jan Klesa Ph.D.
Abstrakt CZ: V práci jsou identifikovány materiálové parametry pro popis elastického a plastického chování a pro popis rozvoje poškození v epoxidové pryskyřici CHS-EPOXY 520, kerá byla vytvrzena pomocí tvrdidla CHS-P 11. Jednoosé cyklické statické tahové testy byly provedeny na vzorcích dodržujících ASTM D638-10 normu pomocí trhacího stroje Zwick Roell Z050 s využitím biaxiálního extenzometru. Poissonovo číslo a tahová pevnost byly vypočtenuy rovnou z výsledků experimentu. ostatní parametry byly identifikovány pomocí kombinace jednodimenzionálního materiálového modelu, který uvažuje teorii malých deformací, elastické a plastické chování a rozvoj poškození a optimalizačních metod. model je semi-analytický a je napsán v jazyce Python. hodnoty materiálových parametrů jsou identifikovány pomocí programu optiSLang. Byly využity gradientní metody a metody prostého zlepšování nalezeného řešení s cílem nalézt řešení, které minimalizuje rozdíl mezi tahovými křivkami získanými experimentem a výpočtem.
Abstrakt EN: Material parameters for elastic, plastic and damage behavior of low-molecular-weight epoxy resin CHS-EPOXY 520 hardened with CHS-P 11 are identified in the paper. Uniaxial cyclic static tests were performed on specimens in line with the ASTM standard D638 - 10 using a Zwick Roell/Z050 test machine with a BTC-Exaclbi.001 clip-on biaxial extensometer. Poisson’s ratio and tensile strength were calculated directly from the test results. Other parameters were identified using a combination of a one-dimensional material model, which assumes the infinitesimal strain theory and takes into account elastic, plastic and damage behavior and the optimization method. The model is coded in Python and the values of the material parameters are identified using the optiSLang optimization software. The optimization process uses simple design improvement and gradient-based algorithms with the goal to minimize the difference between the force-elongation curves recorded during the tests and those calculated with the proposed model.
Klíčová slova

Zpět

Patička