Přejít k obsahu


Kompresní destičková hlavice I. se speciálně upravenou destičkou - vzorek 1

Citace:
MONKA, P., ŘEHOŘ, J., MONKOVÁ, K., FULEMOVÁ, J. Kompresní destičková hlavice I. se speciálně upravenou destičkou - vzorek 1. 2016.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Compression plate head I. with specially modified plate - sample no.1
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Peter Monka , Doc. Ing. Jan Řehoř Ph.D. , Doc. Ing. Katarína Monková PhD. , Ing. Jaroslava Fulemová
Abstrakt CZ: Cílem řešení je konstrukce nástroje s hydroplastickým vyvozením napjatosti v oblasti řezného břitu pro obrábění funkčních vrstev o střední tloušťce 0,5 mm na báze Co-Cr nástřiků. Tyto vrstvy v provozu zabezpečují velmi dobrou odolnost vůči opotřebení a zároveň výrazně zvyšují korozivzdornost, ale jsou problematicky obrobitelné. Konstrukce tohoto nástroje se vyznačuje vytvářením specifických stavů specifických napěťových stavů v upínané břitové destičce, které vedou k zlepšení podmínek obrábění a zvýšení životnosti nástroje. Specifický napěťový stav se docílí prostřednictvím zvěrného mechanizmu pracujícího multiplikaci sil a z nich vyplývajících napětí.
Abstrakt EN: The aim of the solution is to construct a tool with hydroplastic cutting force in the cutting edge area for machining functional layers with a 0.5 mm thickness, based on Co-Cr sprays. These layers in operation provide very good wear resistance while significantly improving corrosion resistance but are hardly machinable. The design of this tool is characterized by the creation of specific states of specific stresses in the clamping insert, which result in improved machining conditions and increased tool life. The specific stress state is achieved by a force mechanism that operates the multiplication of forces and the resulting stresses.
Klíčová slova

Zpět

Patička