Přejít k obsahu


Kompresní destičková hlavice II. se speciálně upravenou destičkou - vzorek 2

Citace:
MONKA, P., ŘEHOŘ, J., MONKOVÁ, K., FULEMOVÁ, J. Kompresní destičková hlavice II. se speciálně upravenou destičkou - vzorek 2. 2016.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Compression plate head II. with specially modified plate - sample no.2
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Peter Monka , Doc. Ing. Jan Řehoř Ph.D. , Doc. Ing. Katarína Monková PhD. , Ing. Jaroslava Fulemová
Abstrakt CZ: Cílem řešení je konstrukce nástroje s hydroplastickým vyvozením napjatosti v oblasti řezného břitu pro obrábění funkčních vrstev o střední tloušťce 0,5 mm na báze Co-Cr nástřiků. Tyto vrstvy v provozu zabezpečují velmi dobrou odolnost vůči opotřebení a zároveň výrazně zvyšují korozivzdornost, ale jsou problematicky obrobitelné. Konstrukce tohoto nástroje se vyznačuje vytvářením specifických stavů kombinací dvou faktorů: (1) hyperbolické obálky tvořené rotaci lineární řezné hany kolem osy rotace obrobku a (2) vytvoření vhodně orientovaných upínacích sil upínané břitové destičky. Tato vzájemná kombinace faktorů se podílí na zvýšení efektivity soustružení, zabezpečené zlepšením podmínek obrábění a zvýšením životnosti nástroje.
Abstrakt EN: The aim of the solution is to construct a tool with hydroplastic cutting force in the cutting edge area for machining functional layers with a 0.5 mm thickness, based on Co-Cr sprays. These layers in operation provide very good wear resistance while significantly improving corrosion resistance but are hardly machinable. The design of this tool is characterized by the creation of specific states by combining two factors: (1) hyperbolic envelopes formed by rotation of a linear cutting hub around the axis of rotation of the workpiece, and (2) creating a suitably oriented clamping force of the clamped cutting insert. This mutual combination of factors contributes to increased turnaround efficiency, enhanced by improved machining conditions and increased tool life.
Klíčová slova

Zpět

Patička