Přejít k obsahu


Kompresní destičková hlavice III. se speciálně upravenou destičkou - vzorek 3

Citace:
MONKA, P., ŘEHOŘ, J., MONKOVÁ, K., FULEMOVÁ, J. Kompresní destičková hlavice III. se speciálně upravenou destičkou - vzorek 3. 2016.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Compression plate head III. with specially modified plate - sample no.3
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Peter Monka , Doc. Ing. Jan Řehoř Ph.D. , Doc. Ing. Katarína Monková PhD. , Ing. Jaroslava Fulemová
Abstrakt CZ: Cílem řešení je konstrukce nástroje pro obrábění funkčních vrstev o střední tloušťce 0,5 mm na báze Co-Cr nástřiků. Tyto vrstvy v provozu zabezpečují velmi dobrou odolnost vůči opotřebení a zároveň výrazně zvyšují korozivzdornost, ale jsou problematicky obrobitelné. Konstrukce tohoto nástroje se vyznačuje vytvářením specifických upínacích stavů upínané břitové destičky. Tyto stavy vedou k vyšší stabilitě a k zlepšení podmínek obrábění a zvýšení životnosti nástroje. Specifický napěťový stav se docílí prostřednictvím speciálního mechanizmu pracujícího multiplikaci sil a z nich vyplývajících napětí na bázi hydraulického systému.
Abstrakt EN: The aim of the solution is to construct a 0.5 mm medium thickness Co-Cr coating tool. These layers in operation provide very good resistance to abrasion while greatly increasing corrosion resistance, but are hardly machinable. The design of this tool is characterized by the creation of specific clamping states of the clamped cutting insert. These states lead to higher stability and to improved machining conditions and increased tool life. A specific voltage-state is achieved through a special force multiplication mechanism and the resulting hydraulic system voltage.
Klíčová slova

Zpět

Patička