Přejít k obsahu


Hrady severozápadního Chorvatska v držení Jana Vítovce. Několik poznámek k možnosti uplatnění příslušníků českých vojenských elit 15. století na území dnešního Chorvatska, Bosny a Hercegoviny

Citace:
PROCHÁZKA, M. Hrady severozápadního Chorvatska v držení Jana Vítovce. Několik poznámek k možnosti uplatnění příslušníků českých vojenských elit 15. století na území dnešního Chorvatska, Bosny a Hercegoviny. Castellologica bohemica, 2016, roč. 16, č. neuveden, s. 179-198. ISSN: 1211-6831
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Castles in Northwest Croatia Held by Jan Vítovec. Several Notes on Opportunities of The Members of Czech Military Elite of The 15th Century in The Lands of Contemporary Croatia and Bosnia nd Herzegovina
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. Milan Procházka
Abstrakt CZ: Příspěvek informuje o několika hradních lokalitách nacházejících se na území dnešního Chorvatska
Abstrakt EN: The paper presents a basic summary of existing knowledge about Jan Vítovec and his family’s influence in services of European rulers. It focuses on several chosen sites (Veliki Tabor, Vrbovec, Varaždin, Grebengrad) which were, in southern Croatia, in Vítovec family’s possessions on which they left considerable traces, or were even established by them. The paper shows material culture and other findings connected to the area held by the noble family as well as the question of the family’s further destiny until its end.
Klíčová slova

Zpět

Patička