Přejít k obsahu


Archeologický výzkum na parcele čp. 159 v Jungmannově ulici v Přešticích, okr. Plzeň-jih a vyhodnocení souboru pravěkých a středověkých artefaktů

Citace:
ČAPEK, L., MENŠÍK, P., NETOLICKÝ, P., VLADAŘ, J., HRUBÁ, H. Archeologický výzkum na parcele čp. 159 v Jungmannově ulici v Přešticích, okr. Plzeň-jih a vyhodnocení souboru pravěkých a středověkých artefaktů. Archeologie západních Čech, 2017, roč. 12, č. neuveden, s. 68-92. ISSN: 1804-2953
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Archaeological research on plot No. 159 in Jungmannova street in Přeštice, okr. Pilsen-South and evaluation of a set of prehistoric and medieval artifacts
Rok vydání: 2017
Autoři: Mgr. Ladislav Čapek Ph.D. , PhDr. Petr Menšík Ph.D. , Mgr. Petr Netolický , Jan Vladař , Mgr. Hana Hrubá
Abstrakt CZ: V rámci záchranného archeologického výzkumu společnosti Archeos, o. s. v roce 2005-2006, který se nacházel v centru Přeštic, se podařilo na nezastavěné městské parcele čp. 159 v Jungmannově ulici odhalit pravěké kulturní souvrství a několik středověkých objektů ukazující na předchozí osídlení. Na základě rozboru keramického materiálu a drobného souboru broušené a štípané industrie se podařilo identifikovat přítomnost osídlení z období kultury s lineární a vypíchanou keramikou a dále keramické soubory z pozdní doby bronzové, vrcholného – pozdního středověku až časného novověku.
Abstrakt EN: The article informs about archaeological research in Přeštice with the evaluation of archaeological finds (prehistoric and medieval finds). Settlement has been identified for several periods.
Klíčová slova

Zpět

Patička