Přejít k obsahu


Rozrůzněná modernost - Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918-1938)

Citace:
KUMPERA, J. Rozrůzněná modernost - Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918-1938). Bohemiae occidentalis historica, 2016, roč. 2, č. 1, s. 120-122. ISSN: 2336-7547
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Inter-War Modernism in the Collections of the Gallery of West Bohemia in Pilsen (1918-1934)
Rok vydání: 2016
Autoři: Prof. PhDr. Jan Kumpera CSc. ,
Abstrakt CZ: Zasvěcený popis a zhodnocení sbírek meziválečného (1918 - 1938) výtvarného umění ve sbírkách plzeňské Západočeské galerie.
Abstrakt EN: Contemporary description and evaluation of collections of the interwar (1918 - 1938) art in the collections of the West Bohemian Gallery in Pilsen.
Klíčová slova

Zpět

Patička