Přejít k obsahu


Když architekt staví světy [doslov]

Citace:
PFEIFEROVÁ, D. Když architekt staví světy [doslov]. In Historky před spaním. Zlín : Archa, 2017, s. 151-159. ISBN: 978-80-87545-53-9
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: When an architect costructs the sentences... [Afterword]
Rok vydání: 2017
Místo konání: Zlín
Název zdroje: Archa
Autoři: Doc. PaedDr. Dana Pfeiferová Ph.D.
Abstrakt CZ: Už motto historek před spaním odráží sebereflexi autora jako pozorovatele a pojetí textu jako konstruktu. Celá řada miniatur sebeironicky reflektuje proces psaní. Nahrazení neochvějné autorské instance pozicí montéra umožňuje hru s jazykem, ale i s čtenářkami a čtenáři a jejich ustálenými představami o podobě uměleckého textu. Literární jazyk se mění ve stavebnici, kdy základním stavebním prvkem není metafora, ale slovo. Pravidla hry pak vycházejí z jednotlivých jazykových rovin: fonetické, fonologické, morfologické, syntaktické, sémantické či kompoziční. Tyto různé úrovně se většinou prolínají a torpedují rovinu metaforickou. Protože autor nebere sám sebe ani text vážně, jsou průvodním jevem jeho hrátek s jazykem nečekané komické efekty.
Abstrakt EN: In Friedrich Achleitner`s einschlafgeschichten the author becomes a constructer. The text makes a self cricital reflexion of writing itself. The literary language changes in a constuction kit, the basis element for building is not more the metaphor, but the word. The play rules depend on concrete levels of language: phonetic, phonological, morphological, sytaxical, semantic or compositional. All the levels are directed against the metaphorical dimension. These plays with unexpected possibilities of literary texts are original and amazing.
Klíčová slova

Zpět

Patička