Přejít k obsahu


Rozvoj inovačního přístupu podnikání formou centra

Citace:
TROBLOVÁ, P., ŠIMON, M. Rozvoj inovačního přístupu podnikání formou centra. In Hradecké ekonomické dny 2008. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. s. 1-7. ISBN: 978-80-7041-202-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Development of Innovative Entrepreneurship Approach in form of Centre
Rok vydání: 2008
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus
Autoři: Petra Troblová , Michal Šimon
Abstrakt CZ: Jednou z možností, jak v legislativních a společenských podmínkách České republiky rozvíjet spolupráci především mezi malými a středními podniky a ostatními institucemi, kterým se věnuje tento příspěvek, je zapojení se do vzájemné spolupráce v určitých centrech. Tato centra mohou napomoci podnikům k provázání oblastí, které jsou zapotřebí v konkurenčním prostředí. Jedná se především o orientaci na inovace, informační technologie, znalosti a především na spolupráci, která se stává propojujícím prvkem všech těchto oblastí.
Abstrakt EN: This paper deals with one of the opportunities how to develop cooperation above all between small and medium-sized companies and other institutions. We talk about a mutual cooperation in centre. These centres should help companies to link areas that are necessary in competitiveness environment. They are mainly as follows – focus on innovation, information technologies, knowledge and cooperation, that is a connection point of all these areas.
Klíčová slova

Zpět

Patička