Přejít k obsahu


Simulace vibrací příčně obtékaných trubek svazku

Citace:
KŇOUREK, J., LINHART, J. Simulace vibrací příčně obtékaných trubek svazku. In Konference ANSYS 2007. Část I., CFD/FSI. Praha: TechSoft Engineering, 2007. s. 185-192. ISBN: 978-80-239-9450-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Simulation of the tube bundle in the cross flow
Rok vydání: 2007
Místo konání: Praha
Název zdroje: TechSoft Engineering
Autoři: Jindřich Kňourek , Jiří Linhart
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá simulací trubek v příčně protékaném svazku. Nejprve bylo nutno vybrat a naladit model turbulence pro proudění vzduchu ve svazku s nehybnými trubkami. Poté je navíc řešeno kmitání centrální trubky svazku. Ta je v experimentu vychýlena z centrální polohy a uvolněna, je sledována poloha trubky v čase a v závislosti na vstupní rychlosti proudu vzduchu. Toto chování je modelováno ve FLUENTu při použití techniky dynamické sítě a paralelizovaných UDF funkcí pro řízení interakce proudění s mechanickým systémem zavěšené trubky. V závěru bude také ukázáno kmitání trubky dvěma stupní volnosti a současné kmitání vsech trubek svazku.
Abstrakt EN: This paper is named "Simulations of the tube bank vibrations in the cross flow". At the beggining, the turbulent model was tuned for the case of cross flow behaviour in the staggered tube bank with stationary tubes. With a correct fluid flow model, the vibrations of the central tube of the tube bundle in the cross flow can be solved. In the experiment this tube is displaced from the equilibrium state and released vibrating with one degree of freedom. In the course of time, displacement and velocity of the tube is recorded. This tube behaviour is modelled numerically using a computational fluid dynamics code FLUENT with a dynamic mesh option and with parallelized UDF functions for the fluid-structure interaction treatment. As a conclusion, the tube vibrations with two degrees of freedom is shown. Finally, computational approach alowed to vibrate with all the tubes in the bank simultaneously in both degrees of freedom as it is also presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička