Přejít k obsahu


Kdo je "kvalitním učitelem" z pohledu studentů učitelství 2. stupně ZŠ na FPE ZČU V Plzni v současných proměnách školství?

Citace:
ČÁBALOVÁ, D. Kdo je "kvalitním učitelem" z pohledu studentů učitelství 2. stupně ZŠ na FPE ZČU V Plzni v současných proměnách školství?. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi pedagogického výzkumu. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. s. 285-291. ISBN: 978-80-7394-061-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: What makes a good teacher from the viewpoint of pregraduate students at Faculty of Education UWB in Pilsen in the present transformation of education?
Rok vydání: 2007
Místo konání: České Budějovice
Název zdroje: Jihočeská univerzita
Autoři: PhDr. Dagmar Čábalová Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek uvádí dílčí výsledky výzkumu na FPE ZČU v Plzni. Cílem výzkumu bylo získat informace o názorech studentů učitelství na osobnost "kvalitního učitele" sekundárních škol (zejména druhého stupně ZŠ) v novém vzdělávacím kontextu. Prostřednictvím kvalitativní analýzy esejí studentů učitelství 2. stupně ZŠ byly zjištěny některé pozitivní znaky v oblasti lidské, expertní (odborné) a pedagogicko - didaktické. Příspěvek také poukazuje na nezbytnost proměn vysokoškolské výuky v pregraduální přípravě učitelů.
Abstrakt EN: The paper presents interim results of research at Faculty of Education UWB in Pilsen. The aim of our research was to gain information of students´ opinions about what makes a good secondary school teacher (especially lower secondary school teacher) in the new educational context. Students´ essay analysis suggested some positive attributes in human area as well as in vocational specialization and the area of pedagogy - didactics. The paper points out the necessity of changes in teacher training.
Klíčová slova

Zpět

Patička