Přejít k obsahu


Princip imaginace v didaktické znalosti obsahu : (na empiricko-výzkumném příkladu výtvarného projevu)

Citace:
SLAVÍK, J., LUKAVSKÝ, J., LAJDOVÁ, A. Princip imaginace v didaktické znalosti obsahu : (na empiricko-výzkumném příkladu výtvarného projevu). In Metodologické problémy výzkumu didaktických znalostí obsahu. Brno: Paido, 2008. s. 113-127. ISBN: 978-80-7315-165-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2008
Místo konání: Brno
Název zdroje: Paido
Autoři: Jan Slavík , Jindřich Lukavský , Andrea Lajdová
Klíčová slova

Zpět

Patička