Přejít k obsahu


Provedení instrumentovaných zkoušek rázem v ohybu a rázem v tlaku na instrumentovaném kyvadlovém kladivu v mechanické zkušebně KMM/FST

Citace:
MENTL, V., KAISER, J., FRANC, A., STEJSKAL, O. Provedení instrumentovaných zkoušek rázem v ohybu a rázem v tlaku na instrumentovaném kyvadlovém kladivu v mechanické zkušebně KMM/FST. Plzeň : ZČU v Plzni, FST KMM, 2007. 30 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Realization of Instrumented Charpy Notch Toughness and Compression Tests by Means of Charpy Pendulum at Mechanical Testing Laboratory of Dept. of Material Science and Techmology, Fac. of Mechanical Engineering
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ZČU v Plzni, FST KMM
Autoři: Václav Mentl , Jaroslav Kaiser , Aleš Franc , Ondřej Stejskal
Abstrakt CZ: V rámci řešení projektu "Provedení instrumentovaných zkoušek rázem v ohybu a rázem v tlaku na instrumentovaném kyvadlovém kladivu v mechanické zkušebně KMM/FST"; byla dokončena instrumentace kyvadlového kladiva v mechanické zkušebně Katedry materiálů a strojírenské metalurgie, úspěšně zahájená v rámci řešení interního grantu FST v r.2006, s cílem získat možnost provádět zkoušky rázem v ohybu, zkoušky dynamické lomové houževnatosti a zkoušky rázem v tlaku (a tahu) se záznamem průběhu zkoušky. Na rozdíl od klasických kyvadlových kladiv tak KMM získala moderní zařízení, které umožní zařadit do výuky potřebné experimentální kapitoly týkající se křehkého lomu, vlivu rychlosti na chování konstrukčních materiálů, materiálové vlastnosti potřebné pro matematické simulace crashových situací např. v automobilovém průmyslu atd. Řešení interního grantu tak také rozšířilo portfolio činností, které je možno poskytnout jiným katedrám FST a ZČU a nabízet komerčně v rámci doplňkové činnosti.
Abstrakt EN: Within the frames of the project: "Realization of Instrumented Charpy Notch Toughness and Compression Tests by Means of Charpy Pendulum at Mechanical Testing Laboratory of Dept. of Material Science and Techmology, Fac. of Mechanical Engineering", the instrumentation of Charpy pendulum in the Mechanical Testing Laboratory of Dept. of Material Science and Techmology, Fac. of Mechanical Engineering was realized that made it possible to perform Charpy notch toughness, dynamic fracture toughness and compression tests. The modernization of the Charpy pendulum made it possible to include the respective experimental activities, e.g. brittle fracture, influence of deformation rate, mechanical properties of structural materials at high strain rates etc.,into the education process and extended also the testing possibilites for industrial customers.
Klíčová slova

Zpět

Patička