Přejít k obsahu


Pár slov o katedře, aneb, Katedra právních dějin na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni v běhu času

Citace:
KNOLL, V. Pár slov o katedře, aneb, Katedra právních dějin na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni v běhu času. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2006. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. s. 323-327. ISBN: 978-80-7380-085-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Vilém Knoll
Abstrakt CZ: Stručná historie existence Katedry právních dějin Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni.
Klíčová slova

Zpět

Patička