Přejít k obsahu


Přehled kvalifikačních prací obhájených na plzeňské Katedře právních dějin do roku 2006.

Citace:
KNOLL, V., BERÁNEK, P. Přehled kvalifikačních prací obhájených na plzeňské Katedře právních dějin do roku 2006.. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2006. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. s. 334-356. ISBN: 978-80-7380-085-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Vilém Knoll , Petr Beránek
Abstrakt CZ: Přehled kvalifikačních prací (bakalářské, diplomové, rigorózní, disertační), které byly obhájeny na Katedře právních dějin Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni do roku 2006.
Klíčová slova

Zpět

Patička