Přejít k obsahu


Pohled na budoucnost českého zdravotnictví

Citace:
HEJDUKOVÁ, P. Pohled na budoucnost českého zdravotnictví. In Hradecké ekonomické dny 2008. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. s. 1-6. ISBN: 978-80-7041-202-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The view of the future of the health care system in the Czech republic
Rok vydání: 2008
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus
Autoři: Pavlína Hejduková
Abstrakt CZ: České zdravotnictví se potýká s mnoha problémy, které se musí začít v blízké budoucnosti řešit. Z tohoto důvodu ve svém příspěvku informuji o změnách financování zdravotnictví, které se plánují udělat pro lepší fungování těchto veřejných služeb. Upozorňuji také na některé možnosti, jež lze využít pro ušetření nákladů v našem zdravotnickém systému. Nechybí ani položení několika otázek k diskusi o této problematice, protože ne všechna opatření pravděpodobně povedou k regulaci výdajů.
Abstrakt EN: The Czech health care system has many problems which is necessery to solve in the future. By reason of this I inform about changes of finance providing of the health care system which are planning for better function of this public services. The object of my paper are some new possibilities which can be used for cost spending in our health care system. I take some questions for discussion about this problem because not all measures probably come to regulation of expenditures.
Klíčová slova

Zpět

Patička