Přejít k obsahu


Single Speaker Acoustic Analysis of Czech Speech for Purposes of Emotional Speech Synthesis

Citace:
GRŮBER, M., LEGÁT, M. Single Speaker Acoustic Analysis of Czech Speech for Purposes of Emotional Speech Synthesis. In AISB 2008 Convention. Volume 2, Proceedings of the AISB 2008 Symposium on Affective Language in Human and Machine. Aberdeen: The Society for the Study of Artificial Intelligence and Simulation of Behaviour, 2008. s. 84-87. ISBN: 1-902956-61-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Single Speaker Acoustic Analysis of Czech Speech for Purposes of Emotional Speech Synthesis
Rok vydání: 2008
Místo konání: Aberdeen
Název zdroje: The Society for the Study of Artificial Intelligence and Simulation of Behaviour
Autoři: Martin Grůber , Milan Legát
Abstrakt CZ: Článek se zabývá akustickou analýzou několika množin českých vět namluvených jedním jediným řečníkem. Data použitá v tomto článku obsahují jak emotivní tak neutrální věty. Obzvláště jsme se zajímali o ty vlastnosti, které by mohli ovlivňovat vnímání řeči. Mezi těmito vlastnosti jsou F0, doba trvání fónů, formantové frekvence a intenzita signálu. Analyzované množiny vět byly složeny z promluv vyjadřujících různé řečnické postoje. Snažili jsme se odhalit nějaké akusticky měřitelné rozdíly mezi různými řečnickými postoji tak, abychom mohli výsledky uplatnit v našem TTS systému pro syntézu emotivní řeči.
Abstrakt EN: This paper deals with an acoustic analysis of the sets of Czech sentences uttered by single speaker. The data used in this analysis consists of both emotional and neutral sentences. We have been especially interested in some features which are supposed to influence the perception of speech, such as F0, phoneme duration, formant frequencies or energy. The analyzed sets of sentences were composed of utterances expressing various speaker's attitude. We have tried to reveal some acoustically measurable differences among various speaker's attitudes so that we could incorporate this knowledge into our speech synthesis system to obtain emotional synthetic speech.
Klíčová slova

Zpět

Patička