Přejít k obsahu


Rozvoj metod a nástrojů řízení jakosti pro zvýšení kvality konstrukčního procesu

Citace:
BRABENCOVÁ, B. Rozvoj metod a nástrojů řízení jakosti pro zvýšení kvality konstrukčního procesu. Plzeň : 2008, 94 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Development of methods and tools of quality management for better quality of design process
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Autoři: Blanka Brabencová
Abstrakt CZ: Ekonomická a hospodářská situace, již jsou vystaveny české podniky, se během času podstatnš změnila. Musí čelit globalizaci trhu a silné konkurenci zahraničních firem. V souvislosti se vstupem naší země do Evropské unie tento tlak zesiluje. V takovém prostředí mají šanci prosadit se pouze takové firmy, které si osvojí moderní metody řízení kvality. Vybrané účinné metody prezentuji ve své práci. Cílem práce je zdůraznění významu a nezbytnosti použití těchto metod v moderní firmě.
Abstrakt EN: The economic and business enviroment, Czech companies are exposed to, has significantly been changed in recent years. These companies must encounter strong competition of foreign firms. In connection with the entry of our country to the European Union this pressure will be gradually increased. In such environment only companies acquiring modern methods of quality control will have a change to survive. My thesis presents modern methods of quality control their use. This thesis is intended to emphasize the importance and necvessity of applying these methods a modern firm.
Klíčová slova

Zpět

Patička