Přejít k obsahu


NFTools - Toolbox for State Estimation of Nonlinear Discrete Time Stochastic Systems

Citace:
ŠIMANDL, M., FLÍDR, M., STRAKA, O., DUNÍK, J., ŠVÁCHA, J. NFTools - Toolbox for State Estimation of Nonlinear Discrete Time Stochastic Systems. 2007.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: NFTools - Toolbox for State Estimation of Nonlinear Discrete Time Stochastic Systems
Rok vydání: 2007
Název zdroje: Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Miroslav Šimandl , Miroslav Flídr , Ondřej Straka , Jindřich Duník , Jaroslav Švácha
Abstrakt CZ: NFTools je toolbox urceny pro odhadovani stavudiskrétních nelineárních stochastických systémů. Umoňuje uskutečnit popis a simulaci systému a tvorbu estimátorů a provedení estimačních experimentů. Toolbox obsahuje v základu tyto estimáory: Kalmanův filtr, Rozšířený Kalmanův filtr, bezderivační filtry, filter založený na gaussovských součtech, metodu bodových mas a particle filtr. Toolbox tak aby umožňoval návrh a rozšíření o uživatelem definované filtry a je tedy vhodný pro testování estimátorů a porovnávání kvality různých estimátorů.
Abstrakt EN: NFTools is a toolbox for state estimation of discrete time nonlinear stochastic systems. It allows system design and simulation, estimator setup and state estimation. The toolbox contains the Kalman filter, the Extended kalman filter, derivative free filters, gaussian sum filter, point mass method and particle filter. The toolbox is designed to embody easily user defined estimators and thus it is suitable for estimator testing and quality comparison of different estimators.
Klíčová slova

Zpět

Patička