Přejít k obsahu


Effective Design of Field Coils for Magnetohydrodynamic Pumps of Liquid Metals

Citace:
DONÁTOVÁ, M., KARBAN, P., ULRYCH, B., DOLEŽEL, I. Effective Design of Field Coils for Magnetohydrodynamic Pumps of Liquid Metals. In Transactions on Computer Applications in Electrical Engineering. Poznan: Poznan University of Technology, 2008. s. 17-18. ISBN: 978-83-89333-19-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Effective Design of Field Coils for Magnetohydrodynamic Pumps of Liquid Metals
Rok vydání: 2008
Místo konání: Poznan
Název zdroje: Poznan University of Technology
Autoři: Martina Donátová , Pavel Karban , Bohuš Ulrych , Ivo Doležel
Abstrakt CZ: Síla, která působí na elektricky vodivé tekutiny v kanále MHD čerpadla, je dána integrálem součinu vektorů proudové hustoty, procházející přes tekutinu, a magnetické indukce přes její objem. Pro získání co největší hodnoty této síly při dané geometrii je nutné zajistit, aby oba vektory byly k sobě kolmé. To je snadný úkol, je-li profil kanálu obdélníkový; tento profil je ale zároveň charakterizován větším odporem prostředí kvůli tření. Výhodnější je, v tomto případě, kanál s kruhovým nebo eliptickým profilem, bez rohů. Zde je ovšem obtížné navrhnout elektrody, které by vytvořily homogenní proudové pole, a cívky, které by vytvořily homogenní magnetické pole. Článek představuje studii, jejímž úkolem bylo ukázat, jak navrhovat systém cívek, který bude produkovat vysoce homogenní magnetické pole v kanále s kruhovým nebo pravoúhlým profilem. Metodika je ukázána na příkladech, jejichž výsledky jsou zhodnoceny.
Abstrakt EN: The force acting on electrically conductive liquid in the channel of a magnetohydrodynamic pump is given by the integral of vector product of current density passing through the liquid and magnetic flux density over its volume. In order to obtain its maximum value in the given geometry it is necessary to secure that both these vectors are perpendicular to one another. The paper represents a study whose aim is to provide a hint how to design the system of field coils that would produce a highly uniform magnetic field in the channel of circular and rectangular profiles. The methodology is illustrated on an example whose results are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička