Přejít k obsahu


Návrh nelineárního systému odhadu v úlohách filtrace, predikce a vyhlazování

Citace:
DUNÍK, J. Návrh nelineárního systému odhadu v úlohách filtrace, predikce a vyhlazování. Plzeň : 2007, 141 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Design of nonlinear estimation system for filtering, prediction and smoothing
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Autoři: Jindřich Duník
Abstrakt CZ: Disertační práce je zejména věnována rozvoji lokálních a globálních metod odhadu stavu založených na bezderivačních aproximačních technikách, tj. na Stirlingově interpolaci a transformaci charakteristických bodů. Pozornost je také věnována návrhu techniky pro odhad kovariančních matic poruch působících v systému.
Abstrakt EN: The dissertation thesis is aimed to the developement of the local and global state estimation methods based on the derivative-free approximation techniques, namely on the Stirling's interpolation and the unscented transformation. The attention is also devoted to the design of the technique for estimation of the covariance matrices of the noises affecting the linear or nonlinear systems.
Klíčová slova

Zpět

Patička