Přejít k obsahu


Technology of the creation process and content of the topographical maps made with the Second Military Survey in the territory of Bohemia, Moravia and Silesia. - Abstract

Citace:
VICHROVÁ, M., ČADA, V. Technology of the creation process and content of the topographical maps made with the Second Military Survey in the territory of Bohemia, Moravia and Silesia. - Abstract. Geophysical Research Abstracts, 2008, roč. 10, s. 1-2. ISSN: 1029-7006
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Technology of the creation process and content of the topographical maps made with the Second Military Survey in the territory of Bohemia, Moravia and Silesia. - Abstract
Rok vydání: 2008
Místo konání: Vienna
Autoři: Martina Vichrová , Václav Čada
Abstrakt CZ: Druhé vojenské mapování na území Rakouska-Uherska probíhalo v letech 1806 - 1869. Druhé vojenské mapování mělo odstranit nedostatky prvního vojenského mapování a umožnit sestavení "přehledných map" celého území monarchie. Cílem bylo vyhotovit mapy s jednotnými kartografickými a geodetickými základy a s jednotným obsahem vojensky důležitých objektů popsaných v "Katalogu objektů druhého vojenského mapování". Terén byl znázorněn pomocí Lehmannových šraf s doplněnými výškovými kótami u trigonometrických bodů.
Abstrakt EN: The second Military Survey (Francis´) waged in the territory of former Austria-Hungary Monarchy in years 1806 - 1869. The survey should take away the defects of the First Military Survey (position deformations and representation defects of objects in maps) and make possible the creation of a well-arranged map for the whole monarchy. The aim was to make new maps with uniform cartographic and geodetic basis and with uniform content of military important objects described in the "Objects Catalogue of the Second Military Survey". The terrain was represented by Lehmann´s hatching completed with altitudes by trigonometrical points.
Klíčová slova

Zpět

Patička