Přejít k obsahu


Bibliografická databáze na internetových stránkách plzeňské katedry archeologie

Citace:
JOHN, J., ECKHARDT, K. Bibliografická databáze na internetových stránkách plzeňské katedry archeologie. In Počítačová podpora v archeologii 2. Brno ; Praha ; Plzeň: Ústav archeologie a muzeologie, Masarykova univerzita ; Archeologický ústav AV ČR ; Katedra archeologie, Západočeská univerzita, 2008. s. 270-275. ISBN: 978-80-254-1781-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Bibliographical database on the web pages of the Department of Archaeology in Pilsen
Rok vydání: 2008
Místo konání: Brno ; Praha ; Plzeň
Název zdroje: Ústav archeologie a muzeologie, Masarykova univerzita ; Archeologický ústav AV ČR ; Katedra archeologie, Západočeská univerzita
Autoři: Jan John , Ing. Kamil Eckhardt
Abstrakt CZ: Text podává základní informaci o bibliografické databázi, kterou provozuje Katedra archeologie na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Databáze přístupná přes internetové rozhraní slouží k uchovávání, editaci a vyhledávání bibliografických záznamů publikací z oboru archeologie a příbuzných věd.
Abstrakt EN: The text provides basic information on the bibliographical database operated by the Department of Archaeology at the Faculty of Arts in Pilsen. The database which can be accessed via an internet interface is used for storing, editing and retrieving bibliographical records of publications from archaeology and related sciences.
Klíčová slova

Zpět

Patička