Přejít k obsahu


Ethiopia's Unequal Position in International Affairs before the Italian Invasion: Europe, the USA and the League of Nations between Passivity and Appeasement

Citace:
ZÁHOŘÍK, J. Ethiopia's Unequal Position in International Affairs before the Italian Invasion: Europe, the USA and the League of Nations between Passivity and Appeasement. Archiv orientální, 2008, roč. 76, č. 1, s. 37-57. ISSN: 0044-8699
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Ethiopia's Unequal Position in International Affairs before the Italian Invasion: Europe, the USA and the League of Nations between Passivity and Appeasement
Rok vydání: 2008
Autoři: Jan Záhořík
Abstrakt CZ: Studie je zaměřená na nerovné postavení Etiopie v mezinárodních vzatzích před italskou invazí roku 1935. Zabývá se vztahy Etiopie s bývalým Československem, Švédskem, Belgií či Německem, stejně jako s Francií a Británii a USA.
Abstrakt EN: The study is focused on an unequal position of Ethiopia in International Affairs before the Italian invasion in 1935. It examines the Ethiopian relations with former Czechoslovakia, Sweden, Belgium or Germany, as well as France, Britain, the USA.
Klíčová slova

Zpět

Patička