Přejít k obsahu


Higher-order quasilinear boundary value problems

Citace:
BENEDIKT, J. Higher-order quasilinear boundary value problems. In Aplimat 2005. Bratislava: Slovak University of Technology, 2005. s. 559-565. ISBN: 80-969264-3-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Higher-order quasilinear boundary value problems
Rok vydání: 2005
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovak University of Technology
Autoři: Jiří Benedikt
Abstrakt CZ: Studujeme počáteční a okrajové úlohy pro kvazilineární rovnice 2n-tého řádu. Ve speciálních případech n=1 a n=2 tyto rovnice obsahují tak zvaný (jednorozměrný) p-laplacián, resp. p-biharmonický operátor. Ukazujeme, jak lze při jejich studiu využít software Mathematica.
Abstrakt EN: We study initial and boundary value problems for 2nth-order quasilinear equations. In the special case n=1 or n=2, the equations involve an operator which is called the (one-dimensional) p-Laplacian or p-biharmonic operator, respectively. We explain how to use the software Mathematica at the study.
Klíčová slova

Zpět

Patička