Přejít k obsahu


Project-Based Education and its implementation in acquiring psychomotor skills on Primary School

Citace:
HONZÍKOVÁ, J., NOVOTNÝ, J. Project-Based Education and its implementation in acquiring psychomotor skills on Primary School. Sovremennyj naučnyj vestnik, 2008, roč. 0, č. 7, s. 64-72. ISSN: 1561-6886
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Project-Based Education and its implementation in acquiring psychomotor skills on Primary School
Rok vydání: 2008
Autoři: Jarmila Honzíková , Jan Novotný
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá vzdělávacími projekty jako alternativní formou vzdělávání. Je zaměřen na třídění projektů, jejich esence a jejich praktické aplikace. Tento článek pojednává o projektu jako metodě vhodné pro získávání psychomotorických dovednosti. Představuje konkrétní použití projektové metody pro získávání senzomotorických dovedností v tématu papír kolem nás, a je určen pro základní školu.
Abstrakt EN: The paper deals with project-based education as an alternative form of schooling. Its focus is on the classification of projects, their essence and their practical application. This article treats the project method and its implementation in acquiring psychomotor skills. It presents the application of the project method for moulding psychomotor skills during an actual school educational project Paper all around us, which is intended for primary school children.
Klíčová slova

Zpět

Patička