Přejít k obsahu


Stochastické kmitání lineárních kontinuí obsahujících náhodné parametry

Citace:
DUPAL, J., VIMMR, J. Stochastické kmitání lineárních kontinuí obsahujících náhodné parametry. In Aplikace konstrukční mechaniky a biomechaniky pro zvyšování pasivní bezpečnosti a komfortu cestujících. V Plzni: Západočeská univerzita, 2008. s. 1-12. ISBN: 978-80-7043-668-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Stochastic vibrations of linear continua containing random parameters
Rok vydání: 2008
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jan Dupal , Jan Vimmr
Abstrakt CZ: Příspěvek obsahuje metodiku výpočtu středních hodnot a rozptlylů stavových veličin (výchylky, rychlosti a zrychlení) lineárních nekonzervativních kontinuí jako funkcí prostorových nezávisl proměnných a času. Vypočítané veličiny mohou být využity pro odhad horních a spodních odhadů stavových veličin v pravděpodobnostním smyslu. Uvedená metodika může být použita pro tvorbu modelů účastníků kolejového a silničního provozu s možností respektovat náhodný charakter parametrů modelu.
Abstrakt EN: The paper deals with methodology of estimation of state variable means and variances of linear non-conservative continua as a function of spatial independent variables and time. The obtained parameters van be used for the ipper and lower estimations of state variables in the probability sense. The presend methodology can be used for modelling of participant models of railway and road traffic respecting random character of model parameters.
Klíčová slova

Zpět

Patička