Přejít k obsahu


Opotřebení nástroje a jeho vliv na řezné síly při tvrdém HSC frézování řeznou keramikou

Citace:
FULEMOVÁ, J., JANDA, Z., ŘEHOŘ, J. Opotřebení nástroje a jeho vliv na řezné síly při tvrdém HSC frézování řeznou keramikou. In Nové poznatky v technologiích a technologické informace 2008 = New technology knowledge and information 2008. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2008. s. 1-5. ISBN: 978-80-7044-969-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Tool Wear Influence on Cutting Forces at Hard HSC Milling with Cutting Ceramics
Rok vydání: 2008
Místo konání: Ústí nad Labem
Název zdroje: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Autoři: Jaroslava Fulemová , Zdeněk Janda , Jan Řehoř
Abstrakt CZ: Předmětem článku je studium vlivu velikosti opotřebení břitu z řezné keramiky na řezné síly při tvrdém HSC frézování. Článek se dále zabývá porovnáním experimentálních výsledků pro tři druhy řezných keramik v závislosti na řezné rychlosti a typu záběru. Řezné podmínky byly voleny jako 5-ti až 10-ti násobek předepsaných řezných podmínek. Výstupem je pohled na chování řezné keramiky za extrémních podmínek.
Abstrakt EN: The article deals with the relationship between tool wear and cutting forces at hard HSC milling. Attention is also given to the comparison of the three sorts (grades) of the cutting ceramics. The cutting ceramics are tested at various cutting speeds and types of milling. The cutting conditions were chosen 5 - 10 times higher the conventional cutting conditions. The article brings a new view on the behaviour of cutting ceramics under extreme conditions.
Klíčová slova

Zpět

Patička