Přejít k obsahu


Geometrická přesnost a řezné síly při tvarovém HSC frézování v závislosti na změně záběru

Citace:
JANDA, Z., FULEMOVÁ, J., ŘEHOŘ, J. Geometrická přesnost a řezné síly při tvarovém HSC frézování v závislosti na změně záběru. In Education, Research, Innovation 2008. Bratislava: Slovak University of Technology, 2008. s. 1-6. ISBN: 978-80-227-2849-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: NFLUENCE OF THE TYPES OF MILLING TO GEOMETRICAL ACCURACY AND CUTTING FORCES AT HSC PROFILE MILLING
Rok vydání: 2008
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovak University of Technology
Autoři: Zdeněk Janda , Jaroslava Fulemová , Jan Řehoř
Abstrakt CZ: Podstatou příspěvku je experimentální analýza řezného procesu při frézování tvarových ploch vyskytujících se především u funkčních ploch forem, zápustek, raznic, etc. Je sledován vliv změny záběrových podmínek na řezné síly a geometrickou přesnost obrobeného povrchu v režimu HSC. Jedná se o tvrdé tvarové frézování v oblasti předdokončování. V případě řezných sil je zároveň sledován vliv vybraných řezných parametrů. Cílem příspěvku jsou vzájemná porovnání proměnných záběrových podmínek a vyplývající vhodná doporučení pro tuto oblast.
Abstrakt EN: The base of this article is experimental analysis of the cutting process by the milling profile surfaces. These surfaces are occurred mostly by the functional surfaces of mould, swages, die, etc. Influence of the types of milling to cutting forces and geometrical accuracy are watched at HSC regime. It is hard profile milling. Influence of the cutting conditions to cutting forces is watched too. The goals of the article are comparations of various types of milling, possibilities and recommendation for this field of interest.
Klíčová slova

Zpět

Patička