Přejít k obsahu


Nové poznatky k vývoji hradu Hartenberg v Hřebenech

Citace:
KAREL, T., KNOLL, V., KLSÁK, J. Nové poznatky k vývoji hradu Hartenberg v Hřebenech. In Dějiny staveb. Plzeň: Klub Augusta Sedláčka, 2007. s. 275-292. ISBN: 978-80-86596-95-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Klub Augusta Sedláčka
Autoři: Tomáš Karel , Vilém Knoll , Jiří Klsák
Abstrakt CZ: Na základě nejnovějších zjištění, stratigrafických pozorování, odhalených identifikovatelných detailů a archeologického průzkumu a jejich zasazení do historického rámce byl předběžně stanoven rozsah dochovaných konstrukcí nejstarších etap a upřesněny názory na vývoj objektu od 13. století do doby přestavby ukončené kolem roku 1688.
Abstrakt EN:
Klíčová slova

Zpět

Patička