Přejít k obsahu


Metodika modelování a simulace reálních vlivů na V-A charakteristiky a účinnosti fotovoltaických článků pro praktické aplikace

Citace:
GAŠPIERIK, P., ŠUTTA, P., TVAROŽEK, V. Metodika modelování a simulace reálních vlivů na V-A charakteristiky a účinnosti fotovoltaických článků pro praktické aplikace. 2007.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methodology for modelling and simulation of the real effect on C-V characteristics and efficiency of photovoltaics solar cells for practical applications
Rok vydání: 2007
Název zdroje: Nové technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Pavol Gašpierik , Pavol Šutta , Vladimír Tvarožek
Abstrakt CZ: Vyvinul se náhradní elektrický model solárního článku v programovém prostředí PSpice, umožňující simulaci vlivů různých faktorů (výkon záření, parazitní odpory, teplota) na V-A a P-V charakteristiky a na základní parametry solárního článku (proud nakrátko, napětí naprázdno, maximální výkon, plnící faktor, účinnost proměny výkonu).
Abstrakt EN: Development of solar cell electrical equivalent circuit in PSpice software. It allows the simulation of different effect factors (irradience power, parasitic resistances, temperature) on C-V and P-V characteristic and solar cell basic parameters (short circuit current, open circuit voltage, maximum power point, fill factor, power conversion efficiency).
Klíčová slova

Zpět

Patička