Přejít k obsahu


Software na modelování a simulace reálních vlivů na V-A charakteristiky a účinnosti fotovoltaických článků pro praktické aplikace

Citace:
GAŠPIERIK, P., ŠUTTA, P. Software na modelování a simulace reálních vlivů na V-A charakteristiky a účinnosti fotovoltaických článků pro praktické aplikace. 2007.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Software na modelování a simulace reálních vlivů na V-A charakteristiky a účinnosti fotovoltaických článků pro praktické aplikace
Rok vydání: 2007
Název zdroje: Nové technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Pavol Gašpierik , Pavol Šutta
Abstrakt CZ: Vyvinutý počítačový program, s využitím mikroelektronického software PSpice, umožňuje modelování a simulaci fotovoltaických článků na tenkých vrstvách. Program dokáže modelovat volt-ampérové charakteristiky článků, výkon a účinnost při zadání osvětlení a struktury článku vyjádřené veličinami náhradními schématy elektrického obvodu článku.
Abstrakt EN: The software developed by means of microelectronic PSpice software makes possible computer simulation of thin films solar cells characteristic. Using this software the computer simulation of current-voltage characterization, performance and efficiency is possible when insulation and structure of cells expressed in quantities of equivalent circuit of solar cell is defined.
Klíčová slova

Zpět

Patička