Přejít k obsahu


Nálezy fragmentů kostí na pohřebišti u kostela sv. Ducha ve Všerubech

Citace:
PRŮCHOVÁ, E., SLÁDEK, V., GALETA, P., ČECHURA, M. Nálezy fragmentů kostí na pohřebišti u kostela sv. Ducha ve Všerubech. In Antropologické symposium IV.. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006. s. 269-281. ISBN: 80-86898-65-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Human fragmentary bones on middle Age cemetery in Všeruby
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: Erika Průchová , Vladimír Sládek , Patrik Galeta , Martin Čechura
Abstrakt CZ: Studium lidských nálezů fragmentů na středověkém/ novověkém pohřebišti ve Všerubech bylo provedeno pomocí tafonomických a statistických metod.
Abstrakt EN: The study of fragments on human cemetery are studied using several statistical approaches as wel as taphonomy.
Klíčová slova

Zpět

Patička