Přejít k obsahu


Looting in Early Bronze Age Únětice cemeteries

Citace:
SOSNA, D., GALETA, P., SLÁDEK, V. Looting in Early Bronze Age Únětice cemeteries. Vancouver, 2008.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Looting in Early Bronze Age Únětice cemeteries
Rok vydání: 2008
Místo konání: Vancouver
Autoři: Daniel Sosna , Patrik Galeta , Vladimír Sládek
Abstrakt CZ: Časně bronzová únětická pohřebiště v České republice jsou často narušena sekundárními zásahy. Tyto zásahy jsou často vnímány jako výsledek vykrádání hrobů zaměřeného na kovové artefakty. Tuto hypotézu testujeme na čtyřech velkých únětických pohřebištích. Výsledky naznačují, že vykrádání a/nebo rituální devastace jsou nejpravděpodobnějšími aktivitami, které vyprodukovaly struktury v archeologických pramenech.
Abstrakt EN: Early Bronze Age Unetice cemeteries in the Czech Republic are frequently disturbed. The disturbances are viewed often as results of prehistoric looting focused on metal artifacts. We test the looting hypothesis in four large Unetice cemeteries. The results suggest that looting and/or ritual devastation are the most likely activities responsible for the patterns in the archaeological record.
Klíčová slova

Zpět

Patička