Přejít k obsahu


Electropolymerization of thin film sensor layer on interdigital structure

Citace:
BLECHA, T. Electropolymerization of thin film sensor layer on interdigital structure. Budapešť, 2008.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Electropolymerization of thin film sensor layer on interdigital structure
Rok vydání: 2008
Místo konání: Budapešť
Autoři: Tomáš Blecha
Abstrakt CZ: Základem většiny senzorů je interdigitální struktura, která je pokryta senzorovou vrstvou. Toto uspořádání je možné použít pro senzory vlhkosti a plynů podle typu vytvořené senzorové vrstvy. Elektropolymerizace je jedna z mnoha metod pro vytváření tenkých senzorových vrstev. Všechny experimenty s elektropolymerizací byly provedeny s roztokem vinylcarbazolu. Výhoda tohoto procesu spočívá v možnosti řízení tlouštky a celistvosti povrchu pomocí napětí, proudu, doby ponoření v roztoku. Úkolem mnoha experimentů bylo nalézt možnosti vytváření tenkých senzorových vrstev s využitím elektropolymerizace.
Abstrakt EN: The base of most sensors is an interdigital structure which is created on surface sensor layer. This arrangement is possible to be used for humidity sensor or gas sensor depending on the sensor layer type. Electropolymerization process is one of many methods possibly used for thin film sensor layer creation. Experiments with electropolymerization were carried out with vinylcarbazole solution. The advantage of electropolymerization process is the possibility of the sensor layer thickness and uniformity control by magnitude and voltage or current waveform and time of immersion in solution. The objective of many experiments with electropolymerization was to find possibilities of thin film sensor layer creation by different electropolymerization process parameters.
Klíčová slova

Zpět

Patička