Přejít k obsahu


Neparametrické bayesovské odhady v Koziolově-Greenově modelu náhodného cenzorování

Citace:
FRIESL, M. Neparametrické bayesovské odhady v Koziolově-Greenově modelu náhodného cenzorování. In ROBUST 2004. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2004. s. 93-100. ISBN: 80-7015-972-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Nonparametric Bayesian estimators in the Koziol-Green model of random censorship
Rok vydání: 2004
Místo konání: Praha
Název zdroje: Jednota českých matematiků a fyziků
Autoři: Michal Friesl
Abstrakt CZ: V příspěvku je odvozen neparametrický bayesovský odhad funkce spolehlivosti při Koziolově-Greenově modelu náhodného cenzorování, jako apriorní rozdělení kumulativní intenzity poruch se předpokládá gama proces.
Abstrakt EN: The paper presents a nonparametric Bayes estimator of the survival function under the Koziol-Green model of random censorship. Gamma process is assumed as a prior distribution of the cumulative hazard rate.
Klíčová slova

Zpět

Patička