Přejít k obsahu


Nathan Sivin a čínská věda

Citace:
BÍLKOVÁ, J. Nathan Sivin a čínská věda. In Teorie a dějiny vědy a techniky. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 9-29. ISBN: 978-80-7043-592-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Nathan Sivin and Chinese Science
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jitka Bílková
Abstrakt CZ: Studie se zabývá vývojem čínské vědy a jejím porovnáním s vědou řeckou. V Číně neexistovala jedna struktura racionálních znalostí. Vědy se rozvíjely více nezávisle jedna na druhé.Vědění byla aktivita, v níž rozumové operace intelektu nebyly striktně odděleny od toho, čemu říkáme intuice, osvícení. Vývoj věd v Číně se opíral o základní koncepty čínského myšlení: Tao, Cesta, která se proplétá vším v univerzu; čchi jako materiální a energetická základna věcí a jejich transformací; jin a jang-párové, komplementární aspekty jakéhokoliv uspořádání, konfigurace v prostoru nebo procesu v čase.
Abstrakt EN: Paper deals with the development of Chinese sciences and its comparison with Greece sciences. China had no single structure of rational understanding. Sciences existed independently of each other. Moreover, knowledge was an activity in which the rational operations of the intellect were not strictly separated from what is called intuition and enlightenment. The scientific development in China was based on essential philosophical concepts: Tao, the Way, interweaving through everything in the Universe; ch´i, energy and at the same time matery, the basis of entities and their transformations, and yin and yang as complementary aspects of any configuration in space or process in time.
Klíčová slova

Zpět

Patička