Přejít k obsahu


Nový historismus a problém interpretace

Citace:
KINDLMANOVÁ, M. Nový historismus a problém interpretace. In Teorie a dějiny vědy a techniky. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 56-67. ISBN: 978-80-7043-592-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: New Historicism and Problem of Interpretation
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Martina Kindlmanová
Abstrakt CZ: V Novém historismu jsou historické texty chápány především jako literární výtvory, nikoli jako zcela objektivní zdroje přístupu k poznání historických událostí. Jedná se o specifickou interdisciplinární kritiku kladoucí důraz na porozumění kontextu literárního díla a přihlížející k dobovým textům různého charakteru (vědeckým, právnickým, teologickým atd.). Text by tedy měl být zkoumán s vědomím kontextu, v němž vznikl, jako historická entita, jež se zrodila z dobové komunikace či na jejím pozadí.
Abstrakt EN: The study attempts to outline the main characteristics of New Historicism. The exploration of this phenomenon is focused on the work of Stephen Greenblatt, the main representative of this orientation in american literary science, and on his book Will in the World. How Shakespeare Became Shakespeare. The principal idea of New Historicism is investigation, reflection and consideration of analogies between language or historical text and literary fiction; so, the hegemony of language and text is broken through with the help of the accent on the inseparability of relations between history, text, language and ideologies.
Klíčová slova

Zpět

Patička