Přejít k obsahu


Multi pertransibunt et augebitur scientia : Francis Bacon a španělské renesanční vědění

Citace:
VAŘENKOVÁ, J. Multi pertransibunt et augebitur scientia : Francis Bacon a španělské renesanční vědění. In Teorie a dějiny vědy a techniky. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 238-254. ISBN: 978-80-7043-592-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Multi pertransibunt et augebitur scientia: Francis Bacon and Spanish Renaissance Knowledge
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jana Vařenková
Abstrakt CZ: Někteří současní historikové filosofie a vědy (např. J. Cañizares-Esguerra, A. Barrera-Osorio, T. J. Reiss, D. Goodman či J. Pimentel) se snaží rehabilitovat roli Španělska v dějinách evropského myšlení a rozbít tak obraz španělské říše jako „země bez renesance“, jež byla pevně spoutána okovy jezuitského dogmatismu zcela potlačujícími rozvoj vědy a filosofie. Na základě studia dobových pramenů dokládají, že je oprávněné hovořit o španělské renesanční filosofii i vědě a zároveň ukazují, že španělské vědění ovlivnilo ostatní evropské země. U Cañizarese-Esguerry, Barrery-Osoria, T. J. Reisse a J. Pimentela se objevuje poněkud odvážné přesvědčení o vlivu hispánského vědění 16. století na Baconův plán velkého obnovení věd a popis bensalemské utopické společnosti. Otázka, zda je takové tvrzení přijatelné, se stala východiskem této studie.
Abstrakt EN: This paper focuses on the interpretation of Francis Bacon’s thought and its relation to the Spanish renaissance philosophy and science. The influence of the New World discovery on Bacon’s restoration of sciences is analyzed. In exposition the works of J. Cañizares-Esguerra, A. Barrera-Osorio, T. J. Reiss, D. Goodman, J. Pimentel are taken into account.
Klíčová slova

Zpět

Patička