Přejít k obsahu


Statistical Evaluation of Prosodic Phrases in the Czech Language

Citace:
ROMPORTL, J. Statistical Evaluation of Prosodic Phrases in the Czech Language. In Proceeding of the Speech Prosody 2008. Campinas: Editora RG/CNPq, 2008. s. 755-758. ISBN: 978-0-616-22003-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Statistical Evaluation of Prosodic Phrases in the Czech Language
Rok vydání: 2008
Místo konání: Campinas
Název zdroje: Editora RG/CNPq
Autoři: Jan Romportl
Abstrakt CZ: Tento článek chápe prozodické fráze jako jednotky, které spoluvytvářejí rytmickou strukturu řeči. Díky velmi subjektivním a nekonzistentním kritériím percepce prozodických frází bylo nutné použít objektivně podloženou metodu jejich přiřazování. Tato metoda se zakládala na rozsáhlých poslechových testech (103 posluchačů) a následném statistickém vyhodnocení získaných dat (např. model získaný metodou maximální věrohodnosti).
Abstrakt EN: The present paper understands prosodic phrases as units which take part in constituting the rhythmical structure of speech. Due to very subjective and inconsistent criteria for the prosodic phrase perception there must be an objectively underlain method for prosodic phrase assignment. This has been achieved by extensive listening tests (103 participants) and statistical evaluation of the acquired data (e.g. maximum likelihood model).
Klíčová slova

Zpět

Patička