Přejít k obsahu


Dynamical Analysis of the Railway Vehicle Bogie

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z., BYRTUS, M. Dynamical Analysis of the Railway Vehicle Bogie. In Engineering Mechanics 2008. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, 2008. s. 1231-1240. ISBN: 978-80-87012-11-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Dynamical Analysis of the Railway Vehicle Bogie
Rok vydání: 2008
Místo konání: Prague
Název zdroje: Institute of Thermomechanics AS CR
Autoři: Vladimír Zeman , Zdeněk Hlaváč , Miroslav Byrtus
Abstrakt CZ: Příspěvek uvádí metodu dynamické analýzy podvozku kolejového vozidla založenou na statickém přístupu. Uvažuje se buzení vertikální nerovností tratě. Linearizovaný model podvozku v poruchových výchylkách je transformován do frekvenční oblasti. Dynamická odezva je vyjádřena horními odhady deformací a sil přenášených vazbami, vypočítanými využitím prostorových spektrálních hustot nerovností tratě. Metoda je aplikována na podvozek se dvěma individuálními pohony.
Abstrakt EN: This contribution presents a method of dynamic analysis of a railway vehicle bogie which is based on the statistical approach. The excitation caused by vertical track irregularities is supposed. The linearized mathematical model of vehicle bogie in perturbance coordinates is transformed into the frequency domain. The dynamic response is expressed by upper limits of deformations and forces transmitted by couplings calculated using spatial power spectral densities of the track irregularities. The methodology is applied to a particular railway vehicle bogie with two individual wheelset drives.
Klíčová slova

Zpět

Patička